מערכות גילוי עשן ואש

רכזת אזורית

TSA-1000

 • הרכזת מדגם TSA-1000 מתוצרת חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ הינה רכזת קונבנציונאלית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי שתוכננה ופועלת בהתאם לתקן הישראלי ת.י. 1220, התקן האמריקאי UL 864 מהדורה 9, והתקנים אירופאים EN 54-2 ו-EN 54-4.
 • רכזת גילוי אש זו בגירסתא הבסיסית כוללת ארבעה מבואות גילוי, ארבעה מוצאים מתוכנתים, מוצא צופרים, מוצא חייגן ושלושה ממסרים מתוכנתים.
 • הרכזת הנה מודולרית ומאפשרת הרחבה על ידי שימוש במכלולים שונים הכוללים מבואות, מוצאים וממסרים למימוש דרישות לוגיות שונות ומורכבות.
 • מספר אזורי גילוי האש והמוצאים ניתנים להגדלה באופן מודולארי עד ל-16 מבואות, עם אופציה להרחבות נוספות.
 • ניתן לחבר לרכזת גילוי אש זו עד ארבעה לוחות משנה דיגיטאליים מדגם RM-1000 באמצעות ממשק RS-485.  כמו כן ניתן לחבר לרכזת מוצאים לתקשורת מחשבים ולוחות סינופטיים.
 • הרכזת מבקרת קווי גילוי הפועלים בשיטה הדו-גידית וקווי מוצא המשמשים להפעלת קו צופרי אזעקה, התקני כיבוי אוטומטי, צופרי פינוי או התקני מוצא אחרים.  בנוסף קיימים מוצאים נפרדים להפעלת צופר אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים “יבשים” לחיווי מצבי אזעקה ותקלה של המערכת ותקלות פיקוח.
 • כל קווי המערכת מבוקרים.  קווי המוצא מבוקרים בצורה מתמדת ומנותקים אוטומטית כאשר ערך הזרם עולה על המותר.  חיווי ברכזת יתריע על התקלה.
 • הגנות קווי המבוא והמוצא מבוצעת ללא נתיכים באמצעות מערך ניהול זרם מתקדם (ACM –
 • Advanced Current Management) המאפשר שרידות גבוהה של המערכת גם בזמן תקלה וחזרה אוטומטית לפעולה תקינה לאחר סילוקה.
 • מערכת גילוי אש זו מאפשרת חיבור לחצנים, גלאי עשן מסוגים שונים, גלאי חום, גלאי קרן, גלאי יניקה, גלאי גז וגלאים אחרים.
 • תצוגת הרכזת הינה ידידותית, ברורה, מפורטת ומבוססת על נוריות LED פרטיות למבואות ולפונקציות נבחרות ותצוגה ספרתית מסוג 7 Segment.
 • כל אירוע או תקלה במערכת מוצגים בפרוט מלא ומאפשרים איתור תקלות נוח ומהיר למשתמש, לטכנאים ולאנשי שרות בכל הרמות.
 • ניתן לבצע את כל פעולות התכנות דרך מקשי המערכת או על ידי מחשב באמצעות תכנה ייחודית.
 • בהיותה ממוחשבת מאפשרת רכזת גילוי אש זו עבודה באופנים שונים הניתנים לתכנות ולשינוי בכל עת בשטח ללא כלי תכנות מיוחדים, אולם עם הגנת גישה לאנשים מורשים בלבד.
 • ניתן לתכנת את המערכת לעבודה כרכזת גילוי אש רגילה; רכזת גילוי וכיבוי אוטומטי הכוללת הצלבת מבואות, עצירת כיבוי והפעלת אזעקת פינוי; או שילוב של השניים.  בנוסף קיימת אפשרות להשהיית אזעקה ממבואות נבחרים ולהצלבת מבואות לצורכי נטרול אזעקות שווא מאזורים “קשים” כגון אזורי פעילות מלגזות, וכו'.
 • מבואות, מוצאי וממסרי המערכת נתנים לתכנות ושיוך לרבות החלטות לוגיות של קבוצות מבואות מול קבוצות מוצאים.
 • ברכזת גילוי האש מדגם TSA-1000 ניתן לתכנת הפעלת מוצאים בארבעה אופנים: כללי; פרטי; בהצלבת מספר מבואות; ובהפעלת אחד מתוך מספר מבואות, כל זאת בעזרת מערכת תכנות ייחודית AAM (מטריצת הפעלה מתקדמת – Advanced Activation Matrix).
 • המערכת כוללת פונקצית התרעה לניקוי גלאים (מותנה בשימוש בגלאים מתוצרת טלפייר), תכונה הקיימת על פי רוב רק ברכזות אנלוגיות.
 • טעינת הסוללות נעשית תוך בקרה מלאה על מתח הטעינה, זרם הטעינה ומדידת יכולת הסוללות לאספקת זרם בעומס.
 • בדיקת גלאים בשטח נתנת לביצוע באופן עבודה מיוחד (Field Test) המאפשר בדיקת גלאים באמצעות טכנאי אחד בלבד תוך הבחנה בין הפעלה לצרכי בדיקה ואזעקת אמת.
 • רכזת גילוי אש זו כוללת “אימות אזעקה” אוטומטי (Alarm Verification) להגדלת אמינות האזעקה ושעון זמן ותאריכון ליצירת רשימת אירועים (log) הניתנת לצפייה באמצעות מחשב או להדפסה לצורך תחקור מערכת.

ייעוד: לבית, למשרד

מערכות גילוי עשן ואש
שתף:

לתיאום פגישת ייעוץ

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? לתאום פגישה 1700-502-501

  chevron_left לקבלת ייעוץ ללא עלות