הכנת תיק שטח

רישוי עסק

הכנת תיק שטח כיבוי אש הכנת תיק שטח כיבוי אש – הוראה 503 מאת אגף בטיחות אש וחקירות של שירותי הכבאות וההצלה בישראל מנובמבר 2009 מעגנת את הכנת תיקי שטח כיבוי אש כאחת מחובותיו של הארגון. מהן מטרות הכנת תיקי שטח. הכנת תיקי שטח כיבוי אש מספק אפשרות היערכות מוקדמת לאירועי שריפה, הן של הארגון […]

הכנת תיק שטח כיבוי אש

הכנת תיק שטח כיבוי אש – הוראה 503 מאת אגף בטיחות אש וחקירות של שירותי הכבאות וההצלה בישראל מנובמבר 2009 מעגנת את הכנת תיקי שטח כיבוי אש כאחת מחובותיו של הארגון.

מהן מטרות הכנת תיקי שטח.

הכנת תיקי שטח כיבוי אש מספק אפשרות היערכות מוקדמת לאירועי שריפה, הן של הארגון ועובדיו השוהים במבנה והן של שירותי הכבאות:

הכנת תיק שטח כיבוי אש משמשת את שירותי הכבאות לצורך הכרתו של המבנה לצרכי הלימוד והתרגול בעיתות השגרה ולטיפול באירועי אש בזמן אמת.

הכנת תיקי שטח למבנה שעליו חלה ההוראה תכלול את ההרחבות בסעיפים הרלוונטיים, כמתחייב מאופיו של המבנה, כמו גם פרטים ופירוט של נתונים כגון תיאור סביבתו של המבנה, תיאורם של המערכות לאספקת המים ושל הציוד לגילוי וכיבוי אש הקיימים במבנה בכל אגפיו, מערך החשמל והאנרגיה במבנה, דרכי המילוט האפשריות במבנה וכן הלאה.

הכנת תיקי שטח מאפשרת לארגון לאמוד ולהתכונן, כרגע רק במצב תיאורטי, למצבים של פריצת דליקה במבנה או במבנים של הארגון, על מנת שיהיה ניתן לתקן את כל מה שדורש תיקון, על כל צרה שלא תבוא.

ברור לכל אחד כי הכנת תיק שטח כיבוי אש, מצריכות מהמכינים אותו ידע מקצועי לא מועט ואף מצריכות את השקעת הזמן הרב, אשר עלול לפגוע בזמן הנדרש לעיסוק בתחומי הליבה של הארגון. אנשי המקצוע של מיקוד תקשורת ביטחון בע"מ, מיומנים ומנוסים בייעוץ ובליווי הכנת תיקי שטח הנדרשים ללקוחות החברה, ומאפשרים לכם להפוך את הארגון שלכם לא רק לעומד בדרישות הוראה 503, אלא גם לבטוח הרבה יותר לעובדים.

מקורות מידע:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/directive_503/he/Directive503.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/directive_503

לתיאום פגישת ייעוץ

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? לתאום פגישה 1700-502-501

    לקבלת ייעוץ ללא עלות